ചിത്രങ്ങൾ/2021/11/04/IMG_4214.jpg

ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള 220V 5.5KW ത്രീ ഫേസ് ഇലക്ട്രിക് എസി സെർവോ മോട്ടോർ

ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള 220V 5.5KW ത്രീ ഫേസ് ഇലക്ട്രിക് എസി സെർവോ മോട്ടോർ

ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള 220V 5.5KW ത്രീ ഫേസ് ഇലക്ട്രിക് എസി സെർവോ മോട്ടോർ

IE2 series three-phase asynchronous motors meet IEC60034-30:2008 standard IE2 energy efficiency level. IE2 series three-phase asyn- chronous motors are installed in accordance with IEC60034 standard.
Features: They have the advantages of reasonable structure, beautiful appearance, low noise, high protection level and high insulation level. They can be widely used in fans, pumps, machine tools, compressors, transport machinery and other general mechanical equipment.
Application:They can also be used in petroleum, chemical, iron and steel, mines, and other places where the environment is harsh.

NEMA standard three-phase asynchronous motors are totally enclosed fan cooled motor. This series motors are designed and manufactured. According to USA NEMA standard. NEMA standard motors have four designs: A, B, C, D. To meet market need, our company designed high efficiency three phase asynchronous motor and high starting torque, high slip ratio three-phase asynchronous motor as per NEMA standard.

1. Compared with single-phase asynchronous motor, three-phase asynchronous motor has better performance and can save various materials.
2.Single phase motor is more suitable for household use, because the voltage of single-phase motor is 220 V, 110 v.
3.Three-phase motor is more suitable for the place with three-phase power supply, and the voltage is generally 380V, 220V, 400V, etc.

ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള 220V 5.5KW ത്രീ ഫേസ് ഇലക്ട്രിക് എസി സെർവോ മോട്ടോർ

ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള 220V 5.5KW ത്രീ ഫേസ് ഇലക്ട്രിക് എസി സെർവോ മോട്ടോർ

1.YC Series Heavy-duty single-phase motor are suitable for small size machine tools and water pumps, especially for family workshops where only single-phase power supply is available.
2.Motors of this series are integrated with up-to-date design, manufacture with the best quality materials, possess the features of pleasant-looking appearance and meet the IEC standards.
3.YC series motors are of IP44 totally enclosed fan-cooling type, rated outputs is 3HP or below, capacitor starting, within rated voltage and 50Hz, the starting torque is three times more than the rated torque and 60Hz is 2.75times more, motors for 4HP or over are of capacitor start and run type.
4.It has concentrate the advantages of high starting torque, smooth running, low temperature rising, low noise and greater overload performance.
5.The designation number and nominative valves are all in confermity with IEC standards.

ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള 220V 5.5KW ത്രീ ഫേസ് ഇലക്ട്രിക് എസി സെർവോ മോട്ടോർ

ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള 220V 5.5KW ത്രീ ഫേസ് ഇലക്ട്രിക് എസി സെർവോ മോട്ടോർ

YX3 Series Motors adopts the newest design and high quality materials. It is conformity with the IEC60034-1 standards. The efficiency of the motors meets IE2 levels, according to IEC60034-30 standard.
They have good features: low noise, slight vibration, reliabilities, good appearance., The housing material of YE2 series motors is cast iron.

GE WE3 series are super-efficient motors which take adavantage of high level tecnology, quality control and management of GE(General Electric Company).It reaches Grade 2 energy efficiency as stipulated in GB 18613-2012 and meets the requirements for IE3 motors in IEC 60034-30-1.The mounting dimensions conformity with IEC standards and GB standards facilitates the installation by customers.
In addition to the basic appearance characteristics of WE3, the WE3 series also features a contoured shape, low loss, low noise, low vibration, safe and reliable operation, and easy maintenance

ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള 220V 5.5KW ത്രീ ഫേസ് ഇലക്ട്രിക് എസി സെർവോ മോട്ടോർ

ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള 220V 5.5KW ത്രീ ഫേസ് ഇലക്ട്രിക് എസി സെർവോ മോട്ടോർ

സവിശേഷതകൾ:
1. The high temperature resistant motor adopts fashionable aluminum alloy appearance design and beautiful appearance.
2. The motor uses high-precision bearing brands, special bearing grease, low noise, low vibration, and long bearing life.
3. High-tech design is adopted to reduce the electromagnetic load of the motor and improve the high-performance efficiency of the motor.
4. The high temperature resistant motor adopts high temperature resistant H-class insulating material to ensure the safe operation of the motor in a high temperature environment. It will not age or burn out.
5. Adopting advanced thermodynamic analysis method for structural design, using unique "motor heat dissipation" design, breaking the traditional exhaust-type heat dissipation method. .
6. The shaft is made of chrome steel and stainless steel, which can be customized according to customer requirements. The shaft can be lengthened and shortened (the shaft can be up to 230mm), and the shaft diameter can be up to 26mm (1500W high temperature motor)
7. Motor voltage: single-phase 220V, three-phase 220V/380V, 2 poles, other quantities can be customized.
അപ്ലിക്കേഷൻ:
Widely used in SMT reflow soldering machines, wave soldering machines, shoe machines, packaging machinery, kitchen equipment, tunnel furnaces, experimental instruments, oven equipment, high-temperature coating equipment, etc.

ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള 220V 5.5KW ത്രീ ഫേസ് ഇലക്ട്രിക് എസി സെർവോ മോട്ടോർ

ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള 220V 5.5KW ത്രീ ഫേസ് ഇലക്ട്രിക് എസി സെർവോ മോട്ടോർ

 സോജിയേഴ്സ് നിർമ്മാണം

ഞങ്ങളുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡ്രൈവ് വിദഗ്ദ്ധനിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇൻബോക്സിലേക്ക് നേരിട്ട് മികച്ച സേവനം.

സ്പർശിക്കുക

NER GROUP CO., LIMITED

ANo.5 വാൻ‌ഷ ous ഷാൻ റോഡ് യാന്റായ്, ഷാൻ‌ഡോംഗ്, ചൈന

T + 86 535 6330966

W + 86 185 63806647

© 2021 സോജിയേഴ്സ്. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തം.

തിരയൽ